Terms and conditions

SALGSBETINGELSER

Fokus planlegger: Kan returneres i originalemballasjen, vanlige avbestillingsvilkår gjelder. 

Påmelding til og avmelding fra kurs i regi av Fjellflyt:
Påmelding er bindende og kan skje fram til kursstart. Påmeldingen er personlig, så hvis du vil gi plassen din til noen andre må du spørre først. Vi tar forbehold om endringer i kurset, eller avlysning av kurset som skyldes forhold utenfor vår kontroll, f.eks. sykdom hos kursholder eller i kursholders familie. Under slike omstendigheter blir ikke kursavgiften refundert, men deltakerne vil få tilbud om å delta på et senere tilsvarende/lignende kurs. Sykdom hos kunde eller andre forhold hos kunde gir ikke grunn til refusjon av deltakeravgiften.

Refusjon
Gründertrening nettkurs: Påmelding er bindende og ikke refunderbar. Vi gjør alt for å sørge for at du får den beste opplevelsen vi kan, og å svare på dine spørsmål. Dersom det inntreffer sykdom eller andre forhold utenfor vår kontroll, som sykdom hos kursleder(e) eller i kursleder(e)s familie, eller lav deltakelse, kan hele eller deler av kurset avlyses eller flyttes. Du vil da få tilbud om plass dersom kurset settes opp på nytt. Du får innloggingsinformasjon ved oppstartsdatoen for kurset. Dersom du ikke oppfyller betalingsforpliktelsene dine blir du utestengt fra kurset, mister tilgangen til kursinnholdet og kan ikke melde deg på nye arrangement i regi av Fjellflyt som tilbyr delbetaling.  

Hovedhensikten med kurset er undervisning i Gründertrenings-metoden som er utviklet av Fjellflyt. Den viktigste undervisningen foregår i plenum på direktesendte nettmøter der vi går gjennom øvelsene i arbeidsboka og deltakerne får hjelp til å forstå kursinnholdet, og kurset avsluttes med en innleveringsoppgave man får tilbakemelding på av kursleder og som viser om kurset er bestått. Etter å ha vurdert mva-reglene i samråd med regnskapsfører vurderes kurset som fritatt for mva.

Gründerretreat: Påmelding er bindene og endelig. Årsaken til at deltakeravgiften ikke er refunderbar er at kostnadene i stor grad påløper før Gründerretreaten gjennomføres. Hvis du ikke kan reise kan du la en annen gründer som har tatt Gründertrening få din plass på Gründerretreaten. Dersom vi har venteliste kan vi tilby plassen til dem, men det er opp til deg å finne en erstatter. Avmelding grunnet sykdom eller andre forhold gir i utgangspunktet ikke grunnlag for å få refundert kursavgiften. Oppstår det problemer ta kontakt med oss så snart som mulig for å finne en løsning. Gründerretreat kan bli avlyst dersom det er under 15 deltakere. 

Plan A:  Påmelding er bindene og endelig. Deltakeravgiften er ikke refunderbar. Hvis du ikke kan komme kan du overføre billetten til noen andre innen 7 dager før arrangementet. Om du ønsker dette, send en epost med navnet på den nye deltakeren til post@fjellflyt.no og merk eposten "Ny deltaker Plan A". Billetten kan ikke selges for mer enn det som er den gjeldende utsalgsprisen når du selger den videre. Plan A kan bli avlyst dersom det er under 20 deltakere. 

Hovedhensikten med arrangementet er undervisning i Plan A-metoden. Innholdet er i hovedsak undervisning i plenum, samt gjennomgang av arbeidsheftet med mulighet for hver deltaker til å spørre om hjelp til øvelsene. Etter å ha vurdert mva-reglene i samråd med regnskapsfører vurderer vi arrangementet som fritatt for mva.

Bak bedriften: Månedlig abonnement, kan sies opp når som helst. Abonnementet avsluttes umiddelbart ved oppsigelse, ingen refusjon for innbetalt abonnementsavgift.  

Innkrevings- og inkassorutiner:
Fordringer som ikke er betalt 14 dager etter forfall vil motta inkassovarsel. Deretter vil kravet automatisk bli overført til inkasso etter nye 14 dager. Ved ubetalt faktura, vil purring og inkasso blir foretatt av Svea Finans AS. Renter etter forfall beregnes ihht forsinkelsesrenteloven, og ved betalingspåminnelse påløper gebyr i henhold til inkassoforskriften §1-2. 

Ved betalingsproblemer:
Får du betalingsproblemer må du ta kontakt med oss så tidlig som mulig. Jo tidligere vi får beskjed, desto lettere vil det være å få gjennomslag for en betalingsutsettelse eller en nedbetalingsplan. Ved ubetalt faktura, vil purring og inkasso blir foretatt av Svea Finans ASSom opplyst på fakturaer fra Fjellflyt AS, beregnes renter etter forfall ihht forsinkelsesrenteloven, og ved betalingspåminnelse påløper gebyr i henhold til inkassoforskriften §1-2. 

Aksept av deltakere
Kursene passer ikke for alle. Fjellflyt forbeholder seg retten til i enkelte, sjeldne tilfeller å refundere kursavgiften etter at opptaket er gjort og avmelde deltakere som selv har meldt seg på et kurs (eller annet produkt/tjeneste) uten nærmere begrunnelse. 

Angrerett for bedrifter
I tråd med vanlig praksis er det ikke angrerett for bedrifter. Dersom du har et organisasjonsnummer blir du påmeldt som bedrift.

Angrerett for privatpersoner
Les om angrerett for privatpersoner hos Forbrukerrådet. Statens blankett for angrerett ved kjøp av varer og tjenester, ferdigutfylt om du ønsker å bruke angreretten for kjøp hos Fjellflyt AS: Angreskjema

Rettigheter
Kursene Gründertrening, Gründerretreat, 1-til-1 Gründertrening, Walkshop, Gå deg kreativ!, SPOR, FOKUS planlegger, gründerkonferansen Plan A, Gründerlab, Bak bedriften, Idéfabrikken, KABOOM!!! og andre produkter i regi av Fjellflyt er utviklet og eid av Torill Bye Wilhelmsen i Fjellflyt, beskyttet av opphavsrett og i enkelte tilfeller varemerkebeskyttet. Du kan ikke dele kursmateriell med andre som ikke er med på kurset eller bruke kursmodulene i annen kommersiell eller ideell virksomhet. Det er ikke lov å dele fotografier av f.eks. en hel side i et arbeidshefte på nett slik at det viser produktet i sin helhet. Deling av kursinnhold med andre er å betrakte som overtredelse av copyright. Du kan selvfølgelig heller ikke kopiere tekster, visuelle elementer eller symboler. Dette er overtredelse av copyright og undergraver muligheten til å overleve som en liten kunnskapsbedrift i distrikts-Norge i tillegg til å være moralsk forkastelig. Du kommer til å føle deg råtten, så ikke gjør det. Lag i steden ditt eget unike konsept!

powered by
Simplero